top of page

Bli med i nettverket

Vil du bli en del av vårt miljø og bidra til et mer bærekraftig samfunn? Hos oss får du muligheten til å samarbeide, utvikle, og dele ideer og kunnskap på tvers av bakgrunner, uavhengig av om du jobber i offentlige sektor, en etablert virksomhet, er student, forsker eller starter for deg selv.

Untitled design (1).jpg

Vi samarbeider og deler kunnskap og erfaringer på tvers av sektorer for å finne nye løsninger raskt. Hos oss får du tilgang til foredrag, ressurser, verktøy og nettverk på Campus Ås, og kan bli en del av vårt miljø. Her er det rom for aktører fra kommuner, oppstartsbedrifter og tilhørende funksjoner, forskere, studenter, etablerte bedrifter og frivillighet. 

Med kontor i lokalene våre

... får du tilgang til våre arrangementer, kurs og nettverk, gjennom hele året. I tillegg får du tilgang til møterom og konferanserom, samt alt det praktiske rundt printer, kaffemaskin etc. Vi ønsker også å hjelpe deg og din virksomhet frem - derfor oppfordrer vi alle aktørene til å bidra til aktivitetene i vårt årshjul. 

668_923995223.jpg
668_855061672.jpg

Et eget kontor

Vi har fortsatt et par kontorer ledige. På hver av kontorene er det plass til en til fire pulter. I tillegg kan du benytte deg av møterom og konferanserom.

Først inn i åpent landskap

Denne våren kan du bli med å prøve ut vår modell for åpent landskap - før den fulle løsningen blir lansert til høsten. Fordi du blir med å utforme konseptet gjennom tilbakemeldinger på hvordan møtebooking etc. fungerer blir vi sammen enige om en pris i utforskningsfasen.

668_1369158662.jpg

Kontakt oss

Takk for at du tok kontakt! 

bottom of page