top of page

Vi søker deg som ønsker å lede utviklingen av Innovasjonssenteret i Ås

Vi søker nå en engasjert og dyktig leder til vårt nye innovasjonssenter. Som leder av Innovasjonssenteret vil du ha en sentral rolle i å utvikle det faglige tilbudet ved senteret i tett dialog med aktørene i senteret, sikre daglig drift og trivsel blant leietakere, jobbe med å rekruttere nye leietakere og bidra med arrangementer rundt innovasjon og entreprenørskap. Du vil også ha ansvar for markedsføring og synliggjøring av senteret samt økonomistyring og budsjettplanlegging. Som senterleder vil du lede arbeidsutvalget og være sekretariat for styringsgruppen.

Vi søker en person med erfaring fra innovasjons- eller entreprenørskapsmiljøer, og som ønsker å lede utviklingen av senteret. Du som søker er derfor entusiastisk og engasjert i innovasjon og nyskaping. Kjennskap til offentlige støtteordninger og finansieringsmuligheter for gründermiljøer er en fordel.

Stillingen hører inn under Forskningsavdelingen ved NMBU, og du blir således tilknyttet et sterkt fagmiljø.

bottom of page